POVALJSKI PRAG (oko 1184.)

Povlja na Braču, oko 1184., vapnenac, dužina 124 cm i širina 22 cm

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Škrip -Brački muzej (kopija)

Povaljski prag je najstariji pisani spomenik na hrvatskom jeziku na Braču. To je nadvratnik samostanske crkve u Povljima na kojemu je majstor Radonja, najstariji poznati imenom majstor u Hrvata, uklesao godine 1184. Ovaj ritmizirani tekst:


Suvremeno čitanje:

Ja majstor Radonja
sazidah ova vrata Boga
Gospodina radi i da budem dijelnikom
ove crkve
Crkvi Svetoga Ivana knez
Brečko htio je biti
dijelnikom i dade joj zemlje
po Koncu

                                              
Povaljski prag je natpis pisan hrvatskom ćirilicom (bosančicom), podijeljen križem na dva dijela. Lijevo je obavijest majstora Radonje da je sagradio crkvena vrata, a desno obavijest da je knez Brečko darovao zemlju dotičnoj crkvi. Zapis je sastavljen u stihovima.


Prijepis iz: “Josip Bratulić – Stjepan Damjanović: HRVATSKA PISANA KULTURA”

Povlja na Braču, oko 1184., vapnenac, dužina 124 cm i širina 22 cm
Povaljski prag je natpis pisan bosančicom, podijeljen križem na dva dijela. Lijevo je obavijest majstora Radonje da je sagradio crkvena vrata, a desno obavijest da je knez Brečko darovao zemlju dotičnoj crkvi. Zapis je sastavljen u stihovima.
Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Prag je pisan čiriličkim sloviman nastao na otoku Braču gdje to pismo, osim u Povljima nije ostavilo tragova. Prag je služio kao nadvratnik nad ulazom u crkvu Benediktinskog reda.